Kontaktné údaje Štátnej pokladnice

 Štň

ŠTÁTNA POKLADNICA

Radlinského 32

P.O.BOX 13

810 05 BRATISLAVA 15

Bankové spojenie: 7000001494/8180

IČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544

FAX +421 2 57 262 303

 

Vyhľadávanie

Informačný servis

23. 12. 2015
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/022689/2015-323 Viac informácií
11. 12. 2015
Štátna pokladnica poskytuje svoje služby počas všetkých bankových pracovných dní Viac informácií
04. 11. 2015
IBAN / BIC - Zoznam krajín s IBAN Viac informácií
01. 10. 2015
Kontaktné údaje Štátnej pokladnice Viac informácií
26. 02. 2014
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
01. 01. 2014
SEPA Viac informácií