Kontaktné údaje Štátnej pokladnice

 Štň

ŠTÁTNA POKLADNICA

Radlinského 32

P.O.BOX 13

810 05 BRATISLAVA 15

Bankové spojenie: 7000001494/8180

IČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544

FAX +421 2 57 262 303

 

Vyhľadávanie

Informačný servis

15. 12. 2014
Štátna pokladnica poskytuje svoje služby počas všetkých bankových pracovných dní Viac informácií
10. 12. 2014
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/025384/2014-321 Viac informácií
19. 11. 2014
IBAN / BIC Viac informácií
06. 10. 2014
Kontaktné údaje Štátnej pokladnice Viac informácií
26. 02. 2014
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
27. 11. 2012
SEPA Viac informácií