Kontaktné údaje Štátnej pokladnice

 Štň

ŠTÁTNA POKLADNICA

Radlinského 32

P.O.BOX 13

810 05 BRATISLAVA 15

Bankové spojenie: 7000001494/8180

IČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544

FAX +421 2 57 262 303

 

Vyhľadávanie

Informačný servis

29. 02. 2016
IBAN / BIC - Zoznam krajín s IBAN Viac informácií
23. 12. 2015
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/022689/2015-323 Viac informácií
11. 12. 2015
Štátna pokladnica poskytuje svoje služby počas všetkých bankových pracovných dní Viac informácií
01. 10. 2015
Kontaktné údaje Štátnej pokladnice Viac informácií
26. 02. 2014
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
01. 01. 2014
SEPA Viac informácií