Generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici

      
      
Validátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici

      BIC/SWIFT Štátnej pokladnice: SPSRSKBAXXX