Dostupnosť služieb ŠP

 

Tlačová správa ŠP 6.2.2020

 

Dostupnosť služieb ŠP 7.9.2018

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 25.06.2020
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 06.11.2018