Požiadavky na technické vybavenie

Základné technické vybavenie klienta ŠP

Počnúc dátumom 23.9.2016 sa zásadne menia požiadavky na vybavenie klienta ŠP pre pripojenie k informačnému systému pre systém Štátnej pokladnice (ISpSŠP) prostredníctvom KTI DataCentra.

Doteraz bolo možné pripojiť sa k ISpSŠP iba s dedikovaným (výhradne iba na to určeným) počítačom (niekedy nazývaným aj „koncový bod“), na ktorom bolo nutné mať nainštalovaný tzv. inštalačný obraz.

Od uvedeného termínu je na pripojenie sa k ISpSŠP akýkoľvek počítač (nový, existujúci, na ktorom klient ŠP pracuje so svojou internou agendou, ...). Minimálna požiadavka na tento počítač je, aby na ňom bol inštalovaný aspoň operačný systém Windows XP. Odporúčaním je, aby bol na počítači inštalovaný Windows 7.

Na takomto počítači je ďalej nevyhnutné:

-          Konfigurovať sieť tak, aby bolo možné pripojiť ho do siete FINNET (návod na inštaláciu siete je umiestnený na webovej stránke CPU DataCentra, linka: http://www.cpu.datacentrum.sk/dokumenty-a-postupy/postupy-6e.html?download=251 )

-          Inštalovať inštalačný balík, ktorý je po správnej konfigurácii siete prístupný na web adrese (ktorú je potrebné zadať do internetového prehliadača): http://172.30.5.233.

Možnosti, ako si daný počítač, resp. inštaláciu balíka zabezpečiť, sú zahrnuté v novej objednávke techniky a služieb pre klientov ŠP, ktorú nájdete na tejto web stránke pod týmto textom.

Vysvetlenie k jednotlivým položkám objednávky:

Položka č. 1)USB token iKey 4000 FIPS 2m USB predlžovací kábel – slúži na objednanie USB tokenu, pomocou ktorého sa používateľ autentifikuje do KTI a následne aj k ISpSŠP.
Pozn.: Táto položka sa časom môže meniť, dôvodom môže byť ukončenie výroby aktuálne ponúkaného USB tokenu a jeho náhrada novým modelom, resp. prípadná zmena technológie autentifikácie zo strany DataCentra a pod.

Položka č. 2) PC T4J52EA HP ProDesk 600 G2 SFF, i3-6100, IntelHD, 4GB, 500GB, DVDRW, KLV MYS, licencia Microsoft Windows Monitor: K7X30AA HP ProDisplay P222va 21.5" Monitor vrátane štandardnej záruky na obdobie dvoch rokov – slúži na objednanie PC a monitora. Je možné objednať samostatne len PC, ak klient ŠP má k dispozícii svoj vlastný monitor.
Pozn.: Táto položka sa časom môže meniť, dôvodom môže byť ukončenie výroby aktuálne ponúkaného modelu PC a bude nahradený iným modelom.

Položka č. 3)Reinštalácia Windows 2000 na pôvodnom PC pre ISŠP – slúži na objednanie reinštalácie operačného systému Windows 2000 na PC, ktorý klient aktuálne využíva na prácu s ISpSŠP a PC je v takej kondícii, že je možné naň nainštalovať jeho pôvodný operačný systém (ktorého verzia je naznačená na nálepke na samotnom PC). Minimálnym operačným systémom je Windows XP, odporúčaným aspoň Wndows 7. V prípade objednania tejto položky, klienta ŠP kontaktuje technik PosAmu, ktorý si dohodne termín reinštalácie a ktorú potom zrealizuje v mieste klienta. Technik zabezpečí reinštaláciu PC, konfiguráciu sieťových parametrov a inštaláciu balíka potrebného na pripojenie do KTI DataCentra.

Položka č. 4)Samoinštalácia na vlastné PC informačná položka –nie je nutné objednávať. Klient ŠP si dnes už môže vlastnými silami jednak zabezpečiť počítač, z ktorého bude pristupovať k ISpSŠP, konfiguráciu siete a taktiež aj inštaláciu balíka, ktorý je na tento prístup k ISpSŠP potrebný. Samozrejme, v prípade potreby môže kedykoľvek využiť telefonickú konzultáciu na dohľade prostredníctvom CPU DataCentra.

Pozn.: Táto možnosť je určená najmä pre organizácie, ktoré majú informatikov, resp. má ľudí, ktorí sa starajú o PC v danej organizácii.

Položka č. 5) Inštalácia v mieste klienta na vlastné PC – túto položku si klient ŠP objednáva vtedy, ak má k dispozícii vlastný počítač a konfiguráciu siete a inštaláciu balíka chce realizovať technikom PosAmu (najmä z dôvodu, že nemá k dispozícii informatika).

Položka č. 6) Doprava PC na adresu príjemcu Samoinštalácia na PC zakúpené z tejto objednávky (bez poplatku) – túto položku si klient ŠP objednáva vtedy, ak nemá k dispozícii PC, objednáva ho z aktuálnej objednávky umiestnenej na web stránke Štátnej pokladnice a vie si zabezpečiť konfiguráciu siete a následne aj inštaláciu balíka. Klientovi je účtovaný iba poplatok spojený s doručením, resp. dopravou objednaného PC na adresu klienta.

Položka č. 7) Inštalácia v mieste klienta na PC zakúpené z tejto objednávky – túto položku si klient ŠP objednáva vtedy, ak objednáva aj PC z tejto objednávky a tiež potrebuje zrealizovať konfiguráciu siete a následne aj inštaláciu balíka.

Položka č. 8)Tlačiareň – HP LaserJet P2035 – slúži na objednanie tlačiarne.

Pozn.: Táto položka sa časom môže meniť, dôvodom môže byť ukončenie výroby aktuálne ponúkaného modelu tlačiarne a bude nahradená iným modelom.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s objednávaním techniky a služieb pre klientov ŠP sa prosím obracajte na CPU DataCentra (0850 123 344) alebo na dodávateľa PosAm (02 49 239 111).

 

 

 • Základné požiadavky na technické vybavenie klienta Štátnej pokladnice

 • Objednávka xls

 • Objednávka pdf

 •  

   

   

  Vyhľadávanie

  Informačný servis

  18. 07. 2017
  Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici Viac informácií
  28. 10. 2016
  Všeobecné podmienky Viac informácií
  01. 10. 2016
  Náklady za vykonané služby ŠP Viac informácií
  26. 02. 2016
  Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
  07. 12. 2015
  Úrokové sadzby Viac informácií