Sídlo a adresa Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica

Radlinského 32

P.O.BOX 13

810 05 Bratislava 15

 

Bankové spojenie:

číslo účtu: 7000001494/8180

alebo vo formáte IBAN: SK4381800000007000001494

IČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544
Vyhľadávanie

Informačný servis

18. 07. 2017
Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici Viac informácií
28. 10. 2016
Všeobecné podmienky Viac informácií
01. 10. 2016
Náklady za vykonané služby ŠP Viac informácií
26. 02. 2016
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
07. 12. 2015
Úrokové sadzby Viac informácií