Kontaktné údaje Štátnej pokladnice

 Štň

ŠTÁTNA POKLADNICA

Radlinského 32

P.O.BOX 13

810 05 BRATISLAVA 15

Bankové spojenie: 7000001494/8180

IČO: 360 65 340

DIČ: 2021706544

FAX +421 2 57 262 303

                                                                        Kontaktné telefónne čísla:

                                                                           + 421 2 572 62 710

                                                                           + 421 2 572 62 720

                                                                           + 421 2 572 62 714

                                                                           + 421 2 572 62 734

                                                                    Email: kontakt[at]pokladnica.sk

 

 

Vyhľadávanie

Informačný servis

18. 07. 2017
Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici Viac informácií
28. 10. 2016
Všeobecné podmienky Viac informácií
01. 10. 2016
Náklady za vykonané služby ŠP Viac informácií
26. 02. 2016
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
07. 12. 2015
Úrokové sadzby Viac informácií