Vyhľadávanie

Informačný servis

29. 02. 2016
IBAN / BIC - Zoznam krajín s IBAN Viac informácií
23. 12. 2015
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/022689/2015-323 Viac informácií
11. 12. 2015
Štátna pokladnica poskytuje svoje služby počas všetkých bankových pracovných dní Viac informácií
01. 10. 2015
Kontaktné údaje Štátnej pokladnice Viac informácií
26. 02. 2014
Generátor a validátor IBAN pre účty v Štátnej pokladnici Viac informácií
01. 01. 2014
SEPA Viac informácií