Vyhlásenie o prístupnosti

www.pokladnica.sk je webovým sídlom Štátnej pokladnice. Správcom obsahu je Štátna pokladnica.

 

Niektoré informácie na tomto sídle sú publikované v podobe dokumentov vo formáte .PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe.

V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte .RTF alebo vo WORD/EXCEL. Väčšinu dokumentov je možné zobraziť a editovať v bežne používaných textových editorov.

 

Webové sídlo sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok a rovnako dodržiavať všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z. z.

 

Webové sídlo je prístupné aj v textovej verzii a je validované podľa štandardov W3C pre XHTML 1.0 Transitional.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 16.11.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 18.03.2010