Klientska zóna

Klientska zóna

Klientska zóna Štátnej pokladnice poskytuje klientom dostupné služby online platieb prehľadne na jednom mieste. 

Rozsah služieb, ktoré sa dajú v Klientskej zóne vykonať je nasledovný:

  • Prehľad aktuálne nastavených údajov pre online platby klienta na základe uzatvorenej platnej zmluvnej dokumentácie.
  • Prehľad platobných operácií a notifikácií vykonaných na POS termináloch a e-commerce prevádzkach.
  • Prehľad poplatkov za online platby.
  • Export transakcií a poplatkov pre potreby offline spracovania na strane klienta.

Podmienky a postup pre prihlásenie sa do Klientskej zóny je uvedený tu [.pdf, 1 MB].

 

                                  VSTÚPIŤ

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 13.02.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 18.01.2024