Legislatíva a usmernenia

Uverejnené znenia právnych predpisov slúžia len na informatívne účely.

Za právne záväzné možno považovať len ich znenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prípadne vo Finančnom spravodajcovi.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 10.02.2021
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 28.10.2016