Legislatíva a usmernenia

Uverejnené znenia zákonov a iných právnych predpisov slúžia len na informatívne účely.

Za právne záväzné možno považovať len ich znenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prípadne vo Finančnom spravodajcovi.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 16.11.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 28.10.2016