Informačný systém ŠP

Prostredníctvom IS ŠP komunikujú klienti so ŠP elektronicky, jednoducho, rýchlo a bezpečne

 • realizujú si svoje rozpočty,
 • zakladajú a spravujú si svoje účty,
 • vykonávajú tuzemské a cezhraničné platobné operácie,
 • sledujú zostatky a pohyby na svojich účtoch s možnosťou nastavenia rôznych filtrov pre lepšie vyhľadávanie, 
 • získavajú prehľad o svojich platbách zrealizovaných, čakajúcich na spracovanie, prípadne chybných, vrátených alebo nekrytých,
 • vytvárajú zoznam príjemcov platieb pre urýchlenie zadávania platobných príkazov,
 • nastavujú trvalé príkazy, automatické prevody a súhlasy s inkasom,
 • získavajú elektronické výpisy z účtov,
 • predkladajú zákonom stanovené informácie MF SR,
 • komunikujú so ŠP prostredníctvom voľnoformátových žiadostí.

Bezpečnosť IS ŠP

IS ŠP je bezpečný a užívateľsky komfortný. Je kompatibilný s inými platobnými systémami a externými informačnými systémami klientov ŠP.

Dostupnosť IS ŠP

IS ŠP je dostupný klientom počas bankových pracovných dní v roku podľa zmluvných podmienok v čase od 6.00 do 18.00 hod.

Aplikácie a systémy, prostredníctvom ktorých pristupujú klienti do systému IS ŠP

 • Aplikácia ManEx,
 • Aplikácia Modul na prenos dát (nahrávanie výkazov),
 • Systém Multiklientský platobný portál,
 • Externé systémy (pripojené cez rozhranie SAP PI do IS ŠP).

Aplikácia ManEx

Aplikácia ManEx je klientská aplikácia, ktorá je súčasťou IS ŠP a umožňuje klientom:

 • realizáciu rozpočtu,
 • realizáciu tuzemských a cezhraničných platobných operácií,
 • poskytuje prístup k správe účtov.

Používatelia aplikácie ManEx pristupujú do systému ŠP prostredníctvom bezpečnostného zariadenia, ktorým je čipová karta alebo USB token, ktoré sú určené na ochranu údajov a služieb v IS ŠP.

 

Predpoklady pre prácu s aplikáciou ManEx

 • pripojenie klienta do IS ŠP,
 • prístupy oprávnených používateľov klienta do IS ŠP,
 • založenie účtov vrátane disponentských oprávnení.

ManEx používateľská príručka klienta

Aktuálna používateľská príručka je dostupná pre klientov ŠP priamo v aplikácii ManEx. Odkaz na príručku je v aplikácií ManEx umiestnený v hornej lište prehľadovej obrazovky klienta. Príručka je doplnená o praktické príklady, ktoré pomôžu používateľovi pochopiť všetky popisované funkcionality.Aplikácia Modul na prenos dát (nahrávanie výkazov)

MPD je súčasťou IS ŠP a slúži klientom na predkladanie informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy priamo MF SR.

 

Príručka uživateľa MPD pre klientov ŠP [.pdf, 493 kB]Multiklientsky platobný portál

MPPL je špecializovaná aplikácia, ktorú využívajú VÚC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Zabezpečuje platobný styk samosprávnych krajov prostredníctvom IS ŠP.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018