Prepojenie systémov klienta na IS ŠP

IS ŠP je kompatibilný s externými informačnými systémami klientov, s rôznorodými operačnými systémami a aplikáciami v počítačovej sieti.

 

Externé systémy klientov ŠP sa pripájajú do IS ŠP prostredníctvom zabezpečenej komunikácie. Toto pripojenie zabezpečuje Univerzálny adaptér pre platobný styk klientov ŠP – komunikačná platforma SAP PI (modul Process Integration). Technické riešenie a integračnú platformu pre ŠP zabezpečuje MF SR.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018