XML a XSD súbory dávkových platieb

Popis importovaných a exportovaných súborov IS ŠP pre dávkové platby, ktorý špecifikuje rozhrania IS ŠP pre:

  • import dávkových platieb,
  • import dávkových príkazov na inkasá,
  • export výpisov z klientských účtov,
  • popis XML štruktúr spolu s XSD súbormi.

RozhraniaValidátor SEPA dávkovej platby


Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018