XML a XSD súbory dávkových platieb

Popis importovaných a exportovaných súborov IS ŠP pre dávkové platby, ktorý špecifikuje rozhrania IS ŠP pre:

  • import dávkových platieb,
  • import dávkových príkazov na inkasá,
  • export výpisov z klientských účtov,
  • popis XML štruktúr spolu s XSD súbormi.

Rozhrania

 

Nepovinné zmeny platné od 18.11.2023 a povinné zmeny platné od 1.1.2024:Doplnenie jednorázových titulov do dávkových platieb 

Validátor SEPA dávkovej platby 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 15.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018