Vyradenie z IS ŠP

Ako vyradiť klienta / VOJ zo systému ŠP

Ako vyradiť používateľa zo systému ŠP

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 14.12.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 30.05.2018