Slobodný prístup k informáciám

 

Pre zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií je určená adresa info[at]pokladnica.sk

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12.06.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 11.01.2011