Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Zoznam aktuálnych voľných pracovných pozícií: 
  • aktuálne voľné pracovné miesta nájdete tu
  • štátnozamestnanecké miesta nájdete v registri výberových konaní
  • výkon práce vo verejnom záujme nájdete tu
ŠP neeviduje databázu uchádzačov.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 09.02.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29.05.2018