Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Štátna pokladnica ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

+421 2 57 262 708

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 09.01.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29.05.2018