Výpočet úrokov

Kalkulačka pre výpočet úrokov


Kalkulačka slúži klientom Štátnej pokladnice na výpočet úrokov a dane z úroku na bežnom úročenom účte v mene € za vybrané obdobie s možnosťou navýšenia istiny o pripisované úroky k ultimu mesiaca.

Kalkulačka pre výpočet úrokov a dane z úrokov na bežno úročenom účte

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 28.07.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 25.07.2023