Lehoty na predloženie platobných príkazov

Tuzemské prevody

  • Jednorazová platobná operácia - najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti v čase do 18.00 hod.
  • Dávková platobná operácia - najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti v čase do 17.00 hod.
  • Jednorazová platobná operácia SÚRNA - do 11.30 hod. v požadovanom dni splatnosti a len v rámci SR.
  • Dávková platobná operácia SÚRNA - do 11.00 hod. v požadovanom dni splatnosti a len v rámci SR.

Cezhraničné prevody

  • Najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti, ak je prevod zadaný do 12.00 hod., resp. 2 pracovné dni, ak je žiadosť o realizáciu cezhraničného prevodu zadaná po 12.00 hod. pracovného dňa.
  • V prípade dávkovej platby najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom splatnosti, ak je žiadosť zadaná do 12.00 hod., resp. najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti, ak je žiadosť zadaná od 12.00 do 17.00 hod.

Prioritné prevody

  • Jednorazová platobná operácia – žiadosť o realizáciu prioritnej platobnej operácie je možné predložiť do 12.00 hod. v požadovanom dni splatnosti do tuzemska aj do zahraničia (v prospech účastníkov TARGET).
  • Dávková platobná operácia – žiadosť o realizáciu prioritnej platby je možné predložiť do 9.00 hod. v požadovanom dni splatnosti do tuzemska aj do zahraničia (v prospech účastníkov TARGET).
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 26.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13.06.2018