Účty na vklad a výber hotovosti

Účty na vklad a výber hotovosti

 • zriaďované a vedené pre klientov v zmluvnej inštitúcii,
 • majiteľom účtu je ŠP a klient len disponuje s finančnými prostriedkami na účte,
 • v mene EUR,
 • v cudzích menách: USD, GBP, CHF, JPY, CZK,
 • platobné karty debetné:
  • Embosovaná VISA Business,
  • Embosovaná zlatá MasterCard Business,
  • Neembosovaná VISA Business Economy.

Výhody:

 •   vedenie hotovostného účtu – bez poplatkov,
 •   výber a vklad v hotovosti – zvýhodnené poplatky,
 •   debetné platobné karty – zvýhodnené poplatky,
 •   vklad v hotovosti prostredníctvom nočného trezoru,
 •   vklad a výber hotovosti v zaplombovaných obaloch,
 •   pasívny prístup cez internetbanking na sledovanie stavu a pohybov na účte.
Formuláre  "Hotovosť a platobné karty".

Bližšie informácie [.pdf, 841 kB] k realizácií rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice v oblasti zabezpečenia hotovostných platobných operácií, vydania a používania debetných platobných kariet prostredníctvom zmluvnej inštitúcie.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 03.03.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018