Výkazníctvo

Výkazníctvo

  • Subjekty verejnej správy majú povinnosť predkladať informácie z účtovníctva a údaje potrebné na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
  • Požadované údaje predkladajú klienti ŠP Ministerstvu financií SR v elektronickej podobe prostredníctvom Modulu na prenos dát, ktorý je súčasťou IS ŠP. MPD je súbor aplikácií, ktoré slúžia na prenos súborov od klientov ŠP do IS ŠP. Dôležitou vlastnosťou tohto modulu je zabezpečenie spätnej väzby, ktorá informuje klienta o stave spracovania jeho súboru v IS ŠP.
  • Subjekty verenej správy, ktoré nie sú klientami ŠP a sú povinné predkladať požadované údaje, postupujú v zmysle metodického usmernenia MF SR.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 13.06.2018