Ak nie ste klientom ŠP

Kontakty pre klientov, ktorí nie sú klientmi ŠP

Kontakty pre FO a PO, ktoré nie sú klientmi ŠP v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

kontakt@pokladnica.sk

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 11.01.2021
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 07.11.2017