Podriadené organizácie VÚC

Podriadené organizácie VÚC

Rozpočtové a príspevkové organizácie vyššieho územného celku pracujúce s aplikáciou MPPL:

 

DataCentrum – CPU

 

alebo kontaktujte svojho gestora pre systém MPPL, ktorým je váš nadriadený orgán VÚC.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 14.12.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 07.11.2017