Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov Štátnou pokladnicou [.pdf, 781 kB] pre zástupcov klientov ŠP, dodávateľov ŠP a iných spolupracujúcich subjektov v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Informačná povinnosť pri výberových konaniach [.pdf, 238 kB]


Formulárové polia označené hviezdičkou sú povinné

Elektronický formulár