Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov  [.pdf, 257 kB] pre zástupcov klientov ŠP v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “všeobecné nariadenie o ochrane údajov”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Informačný list o ochrane osobných údajov [.pdf, 136 kB] 

Informačná povinnosť pri výberových konaniach  [.pdf, 237.8 kB]


Formulárové polia označené hviezdičkou sú povinné

Elektronický formulár