Voľnoformátové žiadosti

Voľnoformátová žiadosť

Voľnoformátová žiadosť slúži na bezpečnú online písomnú komunikáciu klienta a ŠP prostredníctvom IS ŠP - aplikácie ManEx. Nachádza sa v MENU aplikácie, v odkaze „Účty klienta - Voľnoformátové žiadosti“. Zobrazuje sa klientom, ktorí majú prístup k voľnoformátovým žiadostiam prostredníctvom aplikačnej roly „Účty na čítanie a zápis“.

 

Prostredníctvom voľnoformátových žiadostí má používateľ možnosť riešiť všetky svoje požiadavky týkajúce sa vedenia účtov, platobného styku, ako aj práce v IS ŠP:

  • Žiadosť o storno jednorazovej platby,
  • Žiadosť o storno hromadnej/dávkovej platby,
  • Žiadosť k platbe (identifikácia a vrátenie platby),
  • Žiadosť o dogenerovanie výpisov,
  • Žiadosť o doplnenie/zmenu formátu výpisov,
  • Žiadosť o automatický prevod,
  • Žiadosť o súhlas s inkasom,
  • Iná žiadosť.

ŠP môže zároveň prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti informovať klienta, resp. požadovať informácie od klienta, prípadne požadovať doplnenie zadaných informácií v žiadostiach klienta.

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19.11.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 07.11.2017