Klientska podpora

+ 421 2 572 62 878

 

Oddelenie Klientska podpora poskytuje používateľom aplikácie ManEx nasledujúce služby:

  • poskytovanie informácií o pracovných postupoch v aplikácii ManEx,
  • poskytovanie konzultácií v oblasti realizácie výdavkov a metodickej podpory používateľom aplikácie ManEx,
  • online navigovanie v aplikácii ManEx,
  • prijímanie a spracovávanie podnetov, návrhov a požiadaviek od klientov na vývoj a zmeny v IS ŠP,
  • informovanie klienta prostredníctvom www.pokladnica.sk a zasielanie správ cez aplikáciu ManEx.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 21.01.2021
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 08.11.2017