Datacentrum - CPU

DataCentrum - CPU

Cintorínska 5
814 88 Bratislava

+421 850 123 344

+421 2 578 80 056

cpu@datacentrum.sk

aplikácia „Hlásenia Service Manager“ (online priamo z počítača používateľa IS ŠP) 

DataCentrum - CPU poskytuje používateľom IS ŠP nasledujúce služby: 

  • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do IS ŠP,
  • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s IS ŠP,
  • riešenie incidentov pri práci s IS ŠP,
  • vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v IS ŠP,
  • riešenie problémov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v IS ŠP,
  • online navigovanie v IS ŠP.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19.09.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 08.11.2017