Používateľ

Pripojenie používateľa do IS ŠP


Klient typu A (klient ŠP definovaný v § 8, § 8a a  § 10 zákona o ŠP) alebo klient typu B (klient ŠP definovaný v § 9, § 9a, § 10a a § 10c zákona o ŠP) zašle písomnú žiadosť do ŠP:
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 04.04.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018