Používateľ identifikačné údaje

Zmena osobných identifikačných údajov používateľa

Používateľ klienta oznámi ŠP zmenu svojich osobných identifikačných údajov písomne alebo prostredníctvom voľnoformátovej žiadosti v aplikácii ManEx. Za zmenu identifikačných údajov používateľa sa považuje:

  • získanie akademického titulu,
  • zmena priezviska,
  • zmena kontaktných údajov (telefónne číslo, e-mailová adresa).
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 26.01.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018