Používateľ prístupové práva

Zmena prístupových práv používateľa

Používateľ požiada o zmenu prístupových práv formou žiadosti:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12.04.2024
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018