Používateľ prístupové práva

Zmena prístupových práv používateľa

Používateľ požiada o zmenu prístupových práv formou žiadosti:

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 17.02.2023
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 21.08.2018