Bežné účty

Bežné účty

  • na realizovanie bezhotovostných platobných operácií,
  • úročené,
  • neúročené,
  • v mene EUR,
  • v cudzích menách: USD, GBP, CHF, JPY, CZK,
  • založenie účtu online prostredníctvom IS ŠP,
  • každý bežný účet štátnej rozpočtovej organizácie musí mať zadefinovaný kód z číselníka samostatných účtov, zdroj a ekonomickú klasifikáciu.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19.11.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018