Vkladové účty

Vkladové účty

 • na realizovanie termínovaných vkladov,
 • úročené,
 • v mene EUR,
 • v cudzích menách: USD, GBP, CHF, JPY, CZK,
 • štandardné:
  • týždenné, 2- týždenné, mesačné, štvrťročné, polročné, ročné,
  • založenie účtu online prostredníctvom IS ŠP pre štandardné vkladové účty,
 • individuálne
  • doba, istina a úročenie sú stanovené na základe dohody potvrdenej konfirmáciou,
  • pre individuálne vkladové účty sa uzatvára osobitná zmluva, ktorú na vyžiadanie zašle klientovi Štátna pokladnica.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 01.06.2022
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018