Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia ŠP s klientami prebieha prostredníctvom IS ŠP

 

  • IS ŠP je dostupný klientom počas všetkých bankových pracovných dní v roku podľa zmluvných podmienok, v čase od ukončenia dennej závierky IS za predchádzajúci deň, najneskôr však od 6.00 do 18.00 hod.
  • Klient je informovaný o pohyboch a stave na účtoch v ŠP správou o zúčtovaní, ktorá má formu výpisu z účtu (formát pdf, xml, xml.zip, hromadný xml.zip).
  • Výpis z účtu má klient k dispozícii jednotlivo z každého účtu, alebo hromadne zo všetkých účtov, v elektronickej forme, v zmluvne dohodnutých formátoch, bez poplatkov za aktuálny mesiac a 3 predchádzajúce kalendárne mesiace.
  • Žiadosti klienta na zmenu zmluvných podmienok a založenie účtov prijíma a vybavuje ŠP elektronicky.
Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 19.11.2018
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 12.06.2018